จุดประสงค์ที่2

   การสร้างส่วนของเส้นตรงให้ยาวเท่ากัน ความยาวของส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้


  ตัวอย่าง      
จงสร้าง    ให้เท่ากับ   ที่กำหนดให้

    

  วิธีสร้าง                     

                                             
  1. ลาก       ให้ยาวกว่า      เล็กน้อย
  2. กางวงเวียนออกให้รัศมีเท่ากับ      ใช้  C  เป็นจุดศูนย์กลางเขียน
      ส่วนโค้งตัด      ที่  D  จะได้       ยาวเท่ากับ       ตามต้องการ