สามารถบอกได้ว่ารูปทรงใดเป็นรูปทรงสองมิติ หรือ สามมิติได้
  สามารถเขียนภาพของรูปเรขาคณิตสามมิติได้
  สามารถคลี่รูปทรงต่างๆที่เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติได้
  สามารถประกอบรูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติได้
  สามารถเขียนรูปหน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติได้
  เปรียบเทียบภาพที่ได้จากการมองของแต่ละด้านของรูปเรขาคณิตสามมิติ
  เปรียบเทียบภาพที่ได้จากการมองของแต่ละด้านของรูปเรขาคณิตสามมิติ